Życie bez komputera

Pomimo, że jeszcze kilka lat temu mało, kto był posiadaczem komputera, to dziś komputery można odnaleźć w każdym domu, w miejscu pracy, w lokalu, w instytucjach społecznych. Nikt już sobie nie wyobraża życia bez komputera, ponieważ informatyka jest obecnie bardzo szeroko rozwiniętą dziedziną wiedzy i daje nam ogromną ilość możliwości.
Internet źródłem wiedzy i zabawy
Każdy komputer jest dziś oczywiście wyposażony w Internet, dzięki któremu możemy bawić się, uczyć a nawet pracować. Każdą informację możemy znaleźć za pomocą Internetu i nader często z tej możliwości korzystamy. Któż, więc wyobraża sobie dziś życie bez Internetu?